Wel of niet een 2e, 3e, ...

vogel erbij?


De introductie van een nieuwe vogel aan uw flock/huishouden begint wat mij betreft met een aantal vragen aan uzelf. Vragen die u zichzelf (hopelijk) ook gesteld heeft voordat u aan uw huidige gevleugelde huisgenoot begon. 

 

Denk daarbij aan vragen als: Kan ik de (medische) kosten dragen? Wat is mijn motivatie om een nieuwe huisgenoot erbij te willen? Welke soort vogel spreekt mij aan? Wil ik een man of een pop? Kies ik voor een jonge of een oudere vogel? Is het vaste oppasadres ook bereid om voor de extra vogel te zorgen? 

 

De komst van een (nieuwe) vogel brengt altijd kosten met zich mee. Denk daarbij niet alleen aan de aanschaf van de vogel zelf, een kooi, voeding en de inrichting van de kooi. Maar ook aan medische kosten. Misschien is het raadzaam om de nieuwe vogel, de vogel die al bij u woont of beide vogels te laten testen op de veel voorkomende ziektes (Chlamydia, Polyoma, PBFD en PDD). Maar ook andere medische kosten kunnen onverwacht nodig zijn. Beschikt u over voldoende financiële middelen om deze kosten te kunnen dragen? 

 

Dan is er nog de belangrijke vraag waarom u graag een nieuwe vogel wilt toevoegen aan de huidige situatie. Vindt u dat zelf leuk? Vragen de kinderen om een “eigen” vogel? Heeft u het idee dat de vogel die u nu heeft eenzaam is? Uw motivatie bepaalt voor een groot deel uw verwachtingen ten aanzien van de nieuwe vogel. Bedenk of uw verwachtingen reëel zijn en vraag dit na bij andere vogeleigenaren. 

 

Van nature zijn vogels groepsdieren en in principe delen ze hun leven graag samen met soortgenoten. Dit is echter geen garantie op succes. In hoeverre vogels met elkaar kunnen samenleven, hangt af van o.a. de soort, de leeftijd, het geslacht en de socialisatie. Soms lukt het om ze uiteindelijk samen in één kooi te houden, maar in andere gevallen kunnen ze alleen samen op een speelboom, met de kooien naast elkaar of juist uit elkaar. Allerlei gradaties zijn mogelijk. Bedenk dat de vogels dit zelf bepalen en respecteer altijd hun grenzen. Houdt er rekening mee dat u in het begin twee kooien nodig heeft, maar misschien ook op lange termijn. Als u dat in gedachten houdt, wilt u dan nog steeds een vogel van dezelfde soort of is een andere soort dan misschien ook een optie? 

 

In het algemeen geldt dat een man en een pop van dezelfde soort het beste samengaan. Vogels die van oorsprong van hetzelfde continent komen, begrijpen elkaar doorgaans beter. Maar ook socialisatie is een hele belangrijke factor. Afhankelijk van de omstandigheden waarin een vogel in zijn eerste weken/maanden is opgegroeid, zal deze beter weten hoe hij zich als vogel moet gedragen. Een huiskamervogel die niet gesocialiseerd is op andere vogels, zal niet automatisch begrijpen wat de bedoeling is of zelfs ronduit sociaal onthand zijn. 

 

Daarnaast zijn veel vogels territoriaal ingesteld en (in bepaalde tijden van het jaar) niet gediend van een mogelijke indringer. Afhankelijk van hun leeftijdsfase vertonen ze ook ander gedrag. Houdt hier rekening mee qua leeftijd en het moment waarop u een nieuwe vogel introduceert.


Mensen met meerdere vogels weten er alles van: groepsdynamiek. Deze kan namelijk totaal anders zijn wanneer er een nieuwe vogel bij komt. Of ze bij elkaar in de kooi of in dezelfde ruimte zijn of niet, ze hebben interactie met elkaar. Ze doen elkaars geluiden na, roepen naar elkaar, ervaren stress als de ander te ver weg of juist te dichtbij is en vogels zullen vaak tegelijkertijd eten, poetsen en rusten. 

 

Maar ook u zult zich anders gedragen met de nieuwe persoonlijkheid erbij. Bedenk dat een nieuwe vogel niet alleen geïntroduceerd moet worden aan de al aanwezige vogel(s), maar ook aan de andere leden van het huishouden. Ook u zelf, uw partner, kinderen, honden, katten, etc. gaan kennismaken met de nieuweling en moeten elkaar nog leren kennen. 

 

Tot slot, wie zorgt er voor de vogels wanneer u dat zelf niet kunt? Eén of twee vogel(s) tijdelijk ergens onderbrengen is over het algemeen makkelijker dan drie, vier of meer vogels. Vooral wanneer u onverwacht niet in staat bent om voor u vogels te zorgen, kan het regelen van geschikte opvang lastig en zeer stressvol zijn. Regel van tevoren een oppasadres waar u een goed gevoel bij heeft en waar ze allemaal welkom zijn. 

Niet elke vogel vindt een vriendje erbij prettig. Hierin spelen o.a. de socialisatie, leeftijd en de huidige situatie een rol. Best veel vogels zijn grootgebracht door mensen en als gevolg daarvan onvoldoende gesocialiseerd op soortgenoten. Er is een reële kans dat een vogel dan niet zo goed weet hoe hij moet communiceren met andere vogels. Maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u een oude(re) vogel heeft die helemaal niet zit te wachten op een “jong, druk ding”. 

 

Zo zijn er allerlei scenario's denkbaar die mogelijk niet passen bij uw verwachtingen en wensen. Om die reden adviseer ik altijd om een 2e vogel te nemen voor uzelf, niet voor de al aanwezige vogel. Persoonlijk vind ik namelijk dat u de vogels de niet verantwoordelijkheid kunt geven dat het naar (uw) wens uitpakt. Kies de soort die ú graag zou willen hebben. Ga er vanuit dat u twee aparte kooien nodig heeft en twee vogels die uw aandacht vragen en quality time met u willen doorbrengen.

 

U zult zien dat ze sowieso iets aan elkaars gezelschap hebben. Vaak gaan ze tegelijkertijd eten, poetsen, rusten en vocaliseren. Soms gaan ze elkaars geluiden nadoen of elkaar waarschuwen voor een gevaarlijke kat in de tuin. Kortom: ze zullen, samen met u, een flock vormen. Plus u heeft twee vogels waar u blij mee bent en bewust voor gekozen heeft.

Mochten ze elkaar wel helemaal het einde vinden, dan is dat mooi meegenomen! Of toch niet? Een hechte (partner)relatie tussen kromsnavels kan voor de vogels ontzettend leuk zijn. Maar voor u als eigenaar kan het lastig zijn om ineens het vijfde wiel aan de wagen te zijn. Daarbij kunt u o.a. te maken krijgen met (territoriale) agressie, overmatig eieren leggen of hormonaal plukgedrag.

 

Zoals u ziet is het niet per definitie leuk om er een maatje bij te nemen. Ook nu geldt weer dat er sprake is van maatwerk.