ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOP, CURSUS EN/OF CONSULT
 
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Hyke Boutkan aangaat.

Voordat u zich aanmeldt voor een workshop, cursus of consult is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door u aan te melden geeft u aan met deze algemene voorwaarden workshop, cursus en/of consult akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops, cursussen en/of consulten.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop, cursus of consult komt tot stand door het voldoen van de factuur.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle workshops en cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Hyke Boutkan Paraveterinair behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na betaling ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 8 en 10 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop, cursus of gedragsconsult wordt er €15,- aan administratiekosten ingehouden.
3.3 Afmelding voor een workshop, cursus of consult:
Bij afmelding tot 48 uur voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 48 tot 24 uur voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, cursus en/of consult, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.
4. Annulering/verplaatsing door Hyke Boutkan Paravetarinair
4.1 Hyke Boutkan Paravetarinair is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt u daarvan per e-mail een bericht.
4.2 Hyke Boutkan Paraveterinair is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop, cursus of het consult de datum van een workshop, cursus of consult te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop, cursus of het consult kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Hyke Boutkan Paraveterinair is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering heeft de deelnemer de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Hyke Boutkan Paraveterinair.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
5.3 Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze bij aanmelding te vermelden. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

6: Klachten
6.1 Heeft u een klacht over een workshop, cursus of consult? Neem dan contact op met Hyke Boutkan Paraveterinair en we zullen ons uiterste best doen om u daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.
 
7: Aansprakelijkheid
7.1 Hyke Boutkan Paraveterinair aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop, cursus of het consult.
7.2 Tijdens de workshops en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Hyke Boutkan Paraveterinair is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd training-, workshop-, cursus-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Hyke Boutkan Paraveterinair, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
9: Overig
9.1 Hyke Boutkan Paraveterinair behoudt zich altijd het recht om de workshops, cursussen en gedragsconsulten inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop of cursus, en te weigeren voor volgende workshops of cursussen. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.