Waarom aaien en knuffelen zo ongepast is

De manier waarop we met onze vogels omgaan vertelt veel over onszelf. Veel waarvan wij denken dat het goed, prettig en leuk is voor de vogel is een projectie van onze eigen manier van denken en doen. Soms is dat spot on, soms onjuist maar (nog) geen probleem en regelmatig is het onjuist en wel een (groot) probleem.

 

Onze manier van affectie uiten is daar een goed voorbeeld van. Door een dier of mens aan te raken geven wij liefde en beantwoorden we onze eigen behoefte om fysiek contact te hebben. Als mens is het dus heel gewoon om een dier te aaien, kusjes te geven en te knuffelen. Zelfs als een dier dat eigenlijk niet zo prettig vindt, is onze drang om ze aan te raken groot.

 

Bij kromsnavels komt het best vaak voor dat ze eigenlijk niet aangeraakt willen worden. Dat laten ze zien door te wijken, weg te vliegen, te dreigen met open snavel, te gillen, etc. Als we niet luisteren naar deze signalen kan de vogel zelfs bijten.

 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een vogel niet aangeraakt wil worden. Een belangrijke reden die vaak over het hoofd gezien wordt, is dat volwassen kromsnavels elkaar alleen aanraken als ze partners zijn. Het is niet normaal om een ander aan te raken tenzij diegene je partner is. Net zoals wij niet iedereen die we tegenkomen kussen, strelen en knuffelen. Dat is ongepast als er niet een relatie is die hoort bij het betreffende gedrag.

 

Wanneer we onze kromsnavel wel mogen aaien en knuffelen en dat ook doen, zeggen we daarmee eigenlijk dat we partners (willen) zijn. Eenmaal volwassen zal een kromsnavel bepaalde lichaamsdelen aanbieden om aangeraakt te worden. Dat kan de buik, oksel, rug, cloaca of andere erogene zone zijn. Onze lief bedoelde aanrakingen krijgen nu een hele andere betekenis en zijn seksuele handelingen geworden.

 

Voorbeelden van (gedrags)problemen die kunnen ontstaan door ongepast fysiek contact zijn: agressie, frustratie, hormonaal gedrag richting de eigenaar (mens), plukken en veerbeschadigend gedrag of overmatig eieren leggen.

 

Voorkom (gedrags)problemen en neem uw kromsnavel serieus door hem alleen aan te raken op manieren en momenten die passen bij een gezonde relatie tussen vogel en eigenaar. Bijvoorbeeld door hem alleen op zijn koppie te kroelen voor korte momenten (!). Sta er ook bij stil dat vaak en/of langdurig op de schouder, hand of knie zitten ook fysiek contact is en een verkeerde boodschap kan uitzenden naar uw kromsnavel.