Waarom een consult (aan huis)?

Created with Sketch.

Met enige regelmaat ontvang ik filmpjes of e-mails over agressieve parkieten en plukkende papegaaien. Aan mij het verzoek advies te geven over hoe het betreffende gedrag opgelost kan worden. Soms na een lange geschiedenis waarin al van alles geprobeerd is, soms met de hoop dat ik de Gouden tip kan geven.

 

Op basis hiervan (gedrags)advies geven, doet in mijn ogen geen recht aan u en uw vogel. U zou het kunnen vergelijken met leren autorijden aan de hand van mondelinge en schriftelijke instructies, zonder dat de instructeur weet of u in een personenauto of op een motor rijdt. Laat staan waar u rijdt en of het uw 1e les is of dat u al 30 jaar uw rijbewijs heeft. 


Elke vogel is anders, elke eigenaar is anders, elke combinatie vogel-eigenaar is anders én elke (leef)situatie is anders. Dat zijn bij elkaar een heleboel factoren die een rol spelen bij het ontstaan van, het in standhouden van, maar ook bij het oplossen van een (gedrags)probleem. Het is ook meteen de reden dat de Gouden tip niet bestaat en dat het geven van (gedrags)advies maatwerk is. Een oplossing moet passen bij u, bij de vogel en bij jullie relatie en situatie.

 

Om gedegen (gedrags)advies te kunnen geven, moet ik u en uw vogel een beetje beter leren kennen. Daarvoor is wat tijd en rust nodig. Tijd en rust die we kunnen nemen tijdens een consult en waarmee we gericht kunnen werken aan een oplossing.


Wanneer hulp inschakelen?

Created with Sketch.

Wanneer u samenleeft met een kromsnavel kan het zijn dat er (gedrags)problemen ontstaan. Deze kunnen van verschillende aard zijn en verdienen altijd aandacht.

 

Wanneer is er sprake van (gedrags)problemen? Om deze vraag te beantwoorden kunt u zich afvragen wie het gedrag als problematisch ervaart. Het maakt een verschil of u zelf, de buren of uw vogel last hebben van het gedrag.

 
Als uw vogel gedrag vertoont dat onnatuurlijk en/of zelfbeschadigend is, ga ik ervan uit dat de vogel last heeft van zijn eigen gedrag. Om na te gaan waardoor het probleemgedrag veroorzaakt wordt, zal allereerst een lichamelijke oorzaak uitgesloten moeten worden. Stap één bij gedragsproblemen is dan ook altijd een bezoek aan een vogelarts.

 

Maar ook problemen in de relatie tussen u en uw papegaai of parkiet kunnen een obstakel vormen. Door bepaalde gebeurtenissen kan het onderlinge vertrouwen geschaad worden. Misschien bent u al een paar keer gebeten of is uw vogel bang voor u sinds u een keer met een paraplu binnen bent komen lopen.

 

Wanneer een lichamelijke oorzaak uitgesloten of opgelost is en het probleem(gedrag) blijft bestaan, is het raadzaam om een gedragsadviseur of -therapeut in te schakelen. Blijf niet rondzoeken en -vragen in de hoop dat de gouden tip voorbijkomt. Over het algemeen geldt dat hoe langer het probleem(gedrag) aanwezig is, hoe lastiger het wordt om tot een oplossing te komen. Daarnaast draagt het gevoel “alles al geprobeerd te hebben” niet positief bij aan uw motivatie en die van uw vogel. Als u pas op dat moment professionele hulp inschakelt, is het vele malen moeilijker, soms zelfs bijna onmogelijk, om tot een passende oplossing te komen.

 

Het aanpakken van gedragsproblemen is maatwerk en vraagt kennis over soort specifiek gedrag. Daarnaast is het belangrijk dat er een oplossing komt die past bij u, de vogel en jullie (woon)situatie.

Een online gedragsconsult: hoe gaat dat in zijn werk?

Created with Sketch.

Wanneer u een afspraak maakt voor een online gedragsconsult, ontvangt u van tevoren een vragenlijst. Aan u het verzoek deze zo volledig mogelijk in te vullen. De vragenlijst ontvang ik graag uiterlijk vier werkdagen voor het consult ingevuld retour. Filmmateriaal van het (probleem)gedrag geeft vaak veel informatie en is een goede aanvulling op mijn voorbereiding. U kunt deze per app, mail of Messenger naar mij toesturen.

Tijdens het gedragsconsult zal ik aanvullende vragen stellen om het (probleem)gedrag volledig in kaart te brengen. Op basis van alle verzamelde informatie, geef ik uitleg en adviezen en bespreken we of en hoe deze uitvoerbaar zijn in uw (leef)situatie. Het consult duurt 1 uur en wordt afgesloten met adviezen waarmee u aan de slag kunt. Uiteraard is er ook gelegenheid om al uw vragen te stellen.

Na max. 8 weken is er nog een online contactmoment (30 minuten) om na te gaan of de gegeven adviezen afdoende zijn of dat er nog aanvullende maatregelen nodig/wenselijk zijn.

Wat zijn de kosten voor een gedragsconsult of advies bij aanschaf?

Created with Sketch.

Tarieven voor de diensten die ik lever, vindt u hier: Tarieven